Några av våra tjänster är:
• Stenmontage av golv och väggar inomhus
• Stenmontage av fasader
• Måttbeställda fönsterbänkar och bänkskivor
• Montering av fönsterbänkar och bänkskivor
• Reparation/specialarbeten

Stenmontage av golv och väggar inomhus och utomhus 

Granit/ Marmor/Skiffer// Kalksten

Montering av bänkskivor

Granit/ Marmor/Komposit / Kalksten

Slipning av naturstensgolv

Marmorgolv, Kalksten, Terrazzo

Reparation/specialarbeten

Har du gamla fönsterbänkar som spruckit eller bänkskivor som fått sig en törn? Det är många gånger saker man kan laga så slå oss en signal eller besök oss när du har sten som behöver repareras